Pasākumi Ziņas Galerija

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī tīmekļa vietne pieder un to uztur SIA “Kurzemes filharmonija”, reģistrācijas numurs: 51203035281, juridiskā adrese Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601, Latvija.

Esam apņēmušies aizsargāt SIA “Kurzemes filharmonija” rīcībā esošo fizisko personu datu privātumu un apstrādāt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus fiziskās personas datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei.
Apstrādājot personas datus, SIA “Kurzemes filharmonija” veltīs pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un drošu uzglabāšanu. SIA “Kurzemes filharmonija” veiks personas datu apstrādi, piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu.

DATU IEGUVE, MĒRĶI UN IZMANTOŠANA

Vietnes apmeklējums
SIA “Kurzemes filharmonija” ir tiesības izmantot personas tieši un netieši sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, kā arī informācijas pieejamību tiešsaistē. SIA “Kurzemes filharmonija” patur tiesības veikt anonīmu ziņu ievākšanu jeb ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, nodarbošanos, atrašanās vietu), veiktajām darbībām tīmekļa vietnē un neļauj to tieši vai netieši identificēt šo konkrēto personu. Šīs ziņas tiks ievāktas un izmantotas, lai SIA “Kurzemes filharmonija” varētu savām tirgvedības vajadzībām apkopot informāciju par to, kādi digitāli pakalpojumi un tīmekļa vietnes sadaļas piesaista vislielāko interesi un tādejādi pielāgot SIA “Kurzemes filharmonija” pakalpojumu aktivitātes.

Sīkdatnes
SIA “Kurzemes filharmonija” ir tiesīga vākt datus par tīmekļa vietnes lietotājiem, izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Aizliegums izmantot sīkdatnes neliegs iespēju lietot tīmekļa vietni, taču tas var būtiski ierobežot vietnes izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS) un datuma/ laika zīmogu un laiku, kas pavadīts SIA “Kurzemes filharmonija” vietnes sadaļās. Šo informāciju SIA “Kurzemes filharmonija” vāc un izmanto tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāju darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju lietošanas pieredzi.

Trešās puses
SIA “Kurzemes filharmonija” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai. Taču šādā gadījumā SIA “Kurzemes filharmonija” nodrošinās, ka šīs trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Datu aktualizācija
SIA “Kurzemes filharmonija”apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un, ka tiks nodrošināta nepieciešamā šo Personas datu aktualizācija. Personai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt grozīt, papildināt vai dzēst savus Personas datus, kas ir SIA “Kurzemes filharmonija” rīcībā, ja vien tas nav pretrunā ar līgumsaistību izpildes nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Piekļuve personas datiem
Balstoties uz personas rakstveida pieprasījumu, SIA “Kurzemes filharmonija” normatīvo aktu kārtībā informēs par:

  • Personas datiem, kurus SIA “Kurzemes filharmonija” apstrādā;
  • Šo datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust) un to, cik ilgi tie tiks apstrādāti;
  • Datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos;
  • Mērķus, kuru sasniegšanai dati tiek apstrādāti;
  • Informāciju vai dati tiek apstrādāti automatizēti;
  • Kā arī citu informāciju, ja to tieši paredz normatīvie akti

Personas datu rediģēšana vai dzēšana
Gadījumā, ja persona vēlas atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus vai veikt izmaiņas tajos, vai arī radušies jebkādi jautājumi par Personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar SIA “Kurzemes filharmonija” pa e-pastu: kf@ventspils.lv.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā
SIA “Kurzemes filharmonija” patur tiesības veikt grozījumus privātuma politikas nosacījumos, informējot par to, publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai saskaņā ar mūsu Sīkdatņu politiku
Piekrītu